Sylwia Skrzeszewska

Nauczane przedmioty: 

Język niemiecki

Funkcje dodatkowe w szkole: 

Wychowawczyni klasy III A SG

Polecamy