ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU...

W czwartek 13.06.2024r. odbyły się zawody...

W dniu 28 maja na stadionie...

W dniach 14.05 - 26.05...

W ostatnim czasie uczniowie z klas 2 liceum...

PIKNIK SALEZJAŃSKI

Pierwszy sygnał, że rok szkolny bardzo szybkim...

W tym roku odbyła się już...

Przedmiotem Konkursu było...

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Grażyna Błońska

13 grudnia, w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięło udział 51 radnych, w tym aż 23 panie. To młodzi, aktywni ludzie, którzy chcą decydować o tym, co dzieje się w ich regionie. Wielu z nich, mimo młodego wieku, ma duże doświadczenie w działalności społecznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni podobnie jak ich starsi koledzy radni, złożyli ślubowanie. Na jednym z pierwszych posiedzeń sejmiku młodzieżowi radni dokonają wyboru przewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków komisji.

 

Młodzieżowy sejmik będzie reprezentować młodych ludzi z całego Mazowsza. Młodzieżowi radni będą konsultować projekty aktów prawa miejscowego, ale i zgłaszać własne pomysły. Będą przedstawiać problemy środowiska, które reprezentują, sugerując pożyteczne rozwiązania. To czym w praktyce zajmie się młodzieżowy sejmik, będzie zależeć od samych radnych. Jednak podczas rekrutacji wśród najczęściej pojawiających się tematów młodzież wymieniała problemy związane z ochroną środowiska, zdrowiem psychicznym i fizycznym swych rówieśników, dyskryminacją. Ważną dla młodych ludzi kwestią była też potrzeba wzmacniania, promocji i integracji młodzieżowych rad i samorządów szkolnych. Można się więc spodziewać, że właśnie wokół tych tematów koncentrować się będzie aktywność radnych młodzieżowego sejmiku I kadencji.

 

Nabór do młodzieżowego sejmiku trwał od października do grudnia tego roku. Współorganizowała go fundacja Civis Polonus. Spośród 197 kandydatów komisje wyłoniły 51 radnych. Wśród nich znalazła się uczennica klasy 2A SLO - Urszula Hanusz. W sejmiku będzie reprezentować okręg siedlecko-ostrołęcki. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie mazovia.pl

Polecamy