Pomimo przerwy w nauce, spowodowanej epidemią...

 6 marca 2020r. w hali sportowej w Siedlcach...

Od 12 do 25 marca br....
 
Dnia 25 lutego w godzinach...

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY...

W niedzielę, 16 lutego, po raz...

Dnia 26 lutego na...

Ferie to czas, gdy grupa...

W piątek, 7 lutego odbyły...

Półmetek na nami, 30 stycznia odbył się bal "...

Rekrutacja na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 2015 - badanie

Obrazek użytkownika Krzysztof Naworol
Krzysztof Naworol
MŁODZI CO Z NAMI? – podsumowanie badania
 
Naszymi respondentami byli: młodzież, uczniowie szkoły, rodzice, władze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Niecieczy, dyrektor szkoły, prezes OSP, strażacy, ksiądz proboszcz, nasi rodzice, spacerowicze nad zalewem. W naszym badaniu wzięło udział około 40 osób w różnym wieku. Uznaliśmy, że nasi rozmówcy są zaangażowani w działania, znają możliwości, mają pewne potrzeby i oczekiwania oraz pomogą nam w działaniu. 
 
Wspólnymi  siłami  m o ż e m y:
1. Powołać do istnienia młodzieżową drużynę sportowo- pożarniczą
2. Zorganizować spotkania i warsztaty o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów 
3. Zaangażować się w życie kulturalne szkoły i stowarzyszenia
4. Założyć grupę wolontariatu, aby pomagać osobom starszym i chorym
5. Mieszkańcy są aktywni na rzecz społeczności lokalnej i kształtowania pozytywnego wizerunku miejscowości.
 
Wnioski ,które wynikały z naszego badania przedstawiliśmy mieszkańcom na spotkaniu w szkole, naszym rówieśnikom, a także osobom, które wypowiadały się podczas nagrań. Na stronie szkoły, gminy, podlasia24, ukazały się artykuły, w którym uwzględniliśmy nasze spostrzeżenia i wypowiedzi mieszkańców oraz plan działań. 
Najważniejsze to założenie  młodzieżowej drużyny sportowo – pożarniczej. Naszym zadaniem byłoby zebranie grupy młodzieży, przedstawienie pomysłu zarządowi OSP , władzom gminy  i rodzicom. Poprosimy młodych strażaków, aby zechcieli  prowadzić z nami ćwiczenia i zajęcia sportowe. Zwrócimy się z prośbą do władz Stowarzyszenia i gminy o udostępnianie obiektu szkoły i boiska. Zdobędziemy niezbędną wiedzę pożarniczą. Przygotujemy poradnik „Młodego strażaka”. Przygotujemy się do powiatowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.
W warsztatach uczestniczyłyby dzieci, młodzież, a także dorośli mieszkańcy Niecieczy. Zbadamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Spotkamy się z zarządem Stowarzyszenia i przedstawimy nasz pomysł aby współdziałać. Nawiążemy współpracę z Wójtem Gminy  oraz Stowarzyszeniem „Tygiel Doliny Bugu", w celu pozyskania środków finansowych oraz wsparcia merytorycznego. Zaplanujemy tematy spotkań. Nawiążemy współpracę z mediami lokalnymi. 

Polecamy