25 września klasy 1 szkoły podstawowej...
W dniach 22 i 23 września studentki...

Klasy 1-3 SSP biorą udział w międzynarodowym...

W środę 16 września 2020...

Prosimy o zapoznanie się z zasadami...

Po nietypowo długiej...

26 czerwca uczniowie Zespołu Szkół...

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SALEZJAŃSKIEGO LICEUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ewa Suchożebrska

Od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r. - składanie podania o przyjęcie do liceum w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub w formie                                                                                    elektronicznej  przez skrzynkę mailową, podanie nie musi od razu zawierać                                                                                                                                            wszystkich załączników, można je dostarczyć później

26 czerwca - 10 lipca 2020 r. - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. - dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Polecamy