W sobotę 13 stycznia o godz...

Niedziela Chrztu Pańskiego...

Dzisiaj, 6 stycznia 2018 r...

4 stycznia 2018, uczniowie...

Mario czy już wiesz,
Kim...
 
           W dniach 14-20....

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

ablonska

15 września tradycyjnie odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie nowo przyjętych uczniów. Był to zarazem historyczny moment gdyż do grona naszej szkolnej społeczności oprócz klas pierwszych liceum zawitały klasy pierwsze, czwarte oraz siódme szkoły podstawowej.

Tego dnia pamiętamy także o św. Stanisławie Kostce - patronie młodzieży. Ksiądz Dyrektor kilkakrotnie przywoływał tę postać, zwracając uwagę na jego postawę odznaczającą się głęboką pobożnością, wytrwałością i odwagą. Ten młody człowiek, mimo że żył w XVI wieku, może z całą pewnością stanowić wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży.

W czasie Mszy Świętej, oprócz ślubowania, miał miejsce jeszcze jeden podniosły moment – przywitanie uczniów klas pierwszych ze sztandarem szkoły, który jest symbolem długoletniej tradycji oraz wartości uznawanych za najważniejsze w szkołach salezjańskich. Dzisiaj nastąpiła również zmiana pocztu sztandarowego – uczniowie klas trzecich przekazali pieczę nad sztandarem swoim młodszym kolegom. Za swoją postawę podczas służby zostali uhonorowani specjalnie na tę okazję przygotowanymi pamiątkami.

E. Artych

Polecamy