4 grudnia w Zespole...

Kolejny rok powoli dobiega...

Klasa II a SSP...

Dnia 05.12.2018 r. o...

28.11./środa/2018r. na...

19.11.2018r. na hali...

Wyjazd  26 stycznia  (sobota ) o...
W dniu 22 listopada...
TO JUŻ TRZECIE POLSKO – NIEMIECKO –...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Grażyna Błońska

Zbliża się 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - żołnierzy działających w powojennym podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym, którzy pomimo obecności okupanta walczyli o wolną Polskę. Bardzo ważna jest dzisiaj pamięć o tych niezłomnych bohaterach, ponieważ swoją postawą  pokazali pewne świadectwo patriotyzmu. Mogli wybrać inne życie, ale zdecydowali się na walkę z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Naszym zadaniem jest  dbać o tę pamięć historyczną, bo żołnierze wyklęci to pewna idea i wartości, które są niezwykle ważne: patriotyzm, miłość ojczyzny,wytrwałość.

Polecamy